NL  /  EN
Contact

Wij zijn gespecialiseerd in

Media & Communicatie

 • Onrechtmatige publicaties
 • Persvrijheid
 • Reputatiemanagement
 • Smaad en laster
 • Bronbescherming
 • Portretrecht
 • Mediarecht
 • Telecom
 • Raad voor de Journalistiek
 • Reclamerecht
 • Oneerlijke handelsprakijken
 • Aansprakelijkheid van (internet) tussenpersonen
 • Webwinkels

Intellectueel eigendom

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • Modellenrecht
 • Databankenrecht
 • Naburige rechten
 • Handelsnaamrecht
 • Kwekersrecht
 • Entertainmentrecht
 • Sportrecht
 • Domeinnamen
 • Sponsorcontracten
 • Concept- en formatbescherming
 • Commerciële contracten
 • Bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen
 • Merken en modellen beheer en registraties

Privacy & Data

 • Gegevensbescherming en verwerking
 • Compliance AVG (GDPR)
 • Cookie
 • Vergeetrecht
 • Datalekken
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Cybersecurity (met partners)
 • Privacy in de zorg

Laatste nieuws

/ 1 juli 2019 / Marketing Rendement

Pssst..., Rolex kopen?

Het is een plaag: namaakartikelen. De laatste jaren neemt
het aantal nepartikelen in het Europees economisch
verkeer gestaag toe. Volgens de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) ligt het
‘marktaandeel’ van de nepartikelen al op 3,3%. En dat is
niet alleen in het nadeel van bedrijven, maar ook van consumenten.
Optreden tegen namaak is dan ook noodzakelijk.
Hoe kunt u dat het beste doen?
Het is een plaag: namaakartikelen. De laatste jaren neemthet aantal nepartikelen in het Europees economischverkeer gestaag toe. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) ligt het ‘marktaandeel’ van de nepartikelen al op 3,3%. En dat is niet alleen in het nadeel van bedrijven, maar ook van consumenten. Optreden tegen namaak is dan ook noodzakelijk. Hoe kunt u dat het beste doen?

Lees meer...